„Аз съм ТОВА, което съм осъзнал – осъзнай го и ти!”
 
 
 

Досега много малко хора са успели да прекрачат извън третото измерение, в което ние всички живеем, и да разкрият за себе си пространство, което аз наричам четвърто измерение. Това е пространството, което се разкрива за новото съзнание след просветлението – то е свободно от време, видима материя и всички представи на човешкия ум. И само малцина от тези благословени хора са се опитали да ни разкрият своята мъдрост, защото е много трудно да предадеш с думи неуловимото. Нашите пророци като Исус, Буда, Мойсей и Мохамед са принадлежали към тези хора. Мъдреци като Лао Дзъ, Сократ, Гьоте и Бетовен са били също просветлени, без да са влезли в историята като духовни учители. В наше време това бяха Ошо, Махарши и Гурджиев. Просветлените същества често остават непризнати приживе, те биват разпъвани на кръста чрез методите на обществото според съответната епоха.

След смъртта им, непробудените се опитват да поддържат есенцията на ученията им жива, но тъй като съзнанието на масите не е достатъчно зряло, посланията на мъдреците винаги завършват в религиозни войни, институции или сектантски групировки. Остават само легенди, митове, предания, религиозни вярвания или спекулации на ума, но истинската същност – уханието на четвъртото измерение – се е разпиляла като пепел във вятъра. За съжаление, човечеството досега винаги е спяло. Малцина са успели да открият за себе си истинския смисъл на съществуването си на тази планета.

От просветлението ми насам ме съпровожда вътрешното желание да направя достъпно четвъртото измерение и за други хора. Просветлението не е видимо отвън, но когато ти самият живееш в четвъртото измерение, знаеш, че всичко се е променило – нищо не е както преди. Открил си Будата в себе си – това, което мъдреците винаги са искали да ти покажат. На тази планета човек не може да постигне нищо по-висше. Можеш да имаш несметни богатства, можеш да имаш власт над целия свят, но ако не си познал съществото си, нямаш нищо, което да можеш да отнесеш със себе си след смъртта.

Тук, на Земята, само една-единствена задача може да донесе трайни резултати – да постигнеш безсмъртие чрез скока си в по-високо ниво на съзнание. Този скок е най-големият подарък, който можеш да направиш на себе си – ти си се родил на тази планета само за този скок. Всичко друго е преходно, само този скок ти позволява осъзнато да навлезеш във вечността.

Времето на човек в третото измерение е относително кратко, тъй като продължителността на човешкия живот тук все още е ограничена. Именно времевият фактор изисква от един Учител да работи безкомпромисно. Всяка цивилизация също разполага само с определен период за еволюция, в който да постигне скока в по-високо ниво на съзнание, иначе ще загине, тъй като рискува да деградира своето съзнание. Отреденото й време е около 40 000 години. Към това трябва да прибавим и факта, че нашата планета наближава края на своето съществуване. Промените в бъдеще ще стават все по-бързи – който има очи, може да види това още сега, без да му се налага да интерпретира знаците в Библията. Дори Марс не представлява алтернатива за човечеството, защото ние сме деца на Земята. Съзнанието ни не би могло да се развива на друга планета, поради даденостите на гравитацията и разликите във фините материи – съзнанието зависи пряко от пространството, от което е произлязло. Не може да бъде имплантирано другаде.

Повече от десетилетие вече работя с хора и винаги ми е правело впечатление, че макар и копнежът по дома да се е установил като тяхна потребност, много от тях се загубват по пътя. Тръгват по заобиколни пътища и намират нови полета за игра, което отново ги отвеждат там, където вече са били. Затова съм безкомпромисен в своята работа, водя се от принципите на Съществуването и съзнателно се отказвам от привлекателна презентация. Красивите истории за това как всички вече сме едно и всеки някога ще пристигне, не носят нищо по Пътя. Затова и понякога съм много строг. Искам да успеете – в този живот! В един живот обаче може да успее само този, който не се отклонява. Традициите, религиите и техниките играят само второстепенна роля пред себе-познанието, защото който не иска да познае себе си, никога няма да може да познае Божественото.

Който дойде при мен, може да бъде сигурен, че ще направя всичко, за да го освободя от неговото его и неговия ум. Тези две явления са като скали, препречили пътя. Затова, не очаквайте да ви докосвам с кадифени ръкавици – така бих услужил на вашата личност, но не и на вашата същност! Давам на всеки това, от което се нуждае в конкретния момент, за да напредне. Затова моята работа не може да бъде опакована в определена философия, методика или традиция. Всички пророци и всички истински Учители са дошли без „багажник” на тази планета – и са я напуснали без „багаж”.

Никой не е длъжен да следва Учител в своето търсене, но всеки се нуждае от компетентна подкрепа по пътя си. Много рядко може някой да успее съвсем сам, защото това изисква да бъдат изпълнени редица предпоставки. Наблюдавай пътя си и своето търсене, без да обръщаш внимание какво получаваш. И когато съжаляваш за някоя грешка, поеми отговорността за нея и не я прехвърляй на Съществуването, защото то е само отражение на твоето търсене.

Аз съм огледало – можеш да видиш себе си в мен.

Аз не съм това, което мислиш, че виждаш.

Аз не съм това, което мислиш, че чуваш.

Аз съм ТОВА, което съм осъзнал – осъзнай и ти!

Съществуването непрекъснато отговаря на твоята потребност. Получаваш точно ТОВА, което търсиш. Ако търсиш себе си, ще се намериш – и само посредством себе си можеш да преживееш просветлението. Аз работя, изхождайки от това познание – то е в основата на моята компетентност. Искам да се събудиш – само това е необходимо да знаеш, когато идваш при мен – и затова ще бъда безкомпромисен.

От любов към съществото в теб.