Основи на твоя път: Съвременният човек има зад гърба си една забележителна еволюция (цели 18 милиарда години), която е протекла не само във видимия биологично-материален план. Паралелно с това са се развили и невидимите за нас структури на антиматерията. Човешкото тяло, неговите биология, физика и химия са част от развитието на материята – техен еквивалент в макрокосмоса са звездите, планетите и галактиките. И все пак, осемдесет процента от вселената се състои от антиматерия, наричана още „черна енергия. Това важи и за човека като микрокосмос. От хилядолетия този феномен се описва като дух, душа или същество. Напоследък сме прибавили и понятието „съзнание”.

Телата ни водят произхода си от корените на планетата – те са деца на първичните елементи и на съответната звезда. Еволюцията на материята се определя от планетарния дом.

Съществото ни е изградено от така наречените дух и душа, които след физическата смърт отново се разделят. Те произлизат от космическата антиматерия. Свързващият елемент е съзнанието. То се състои от висши светлинни кванти. Потенциалът за развитие на съзнанието е кодиран зад генетичния код – зад молекулярните структури на клетката в скритите валенции. В тези валенции, съставени също от светлинни кванти, е записана цялата еволюция на антиматерията. Съзнанието води началото си от „божествената кухня” – черните дупки. Там се ражда новото съзнание. Когато се достигне определена плътност, следва „експлозия” – появява се нова материя. И тъй като новото съзнание се нуждае от пространство, космосът все повече се разширява.

Има много различни нива на съзнание, които за яснота ще нарека от х1 до х10. Със своето развито индивидуално съзнание човекът се намира на ниво х3. Съзнанието определя целия път на видимата външна еволюция, защото според неговата степен на развитие се модифицират материята и пространството, в които то може да се развива. Колкото по-високо развито е съзнанието, толкова по-малка е плътността на материята и толкова по-голямо е пространството, в което то се намира. Следователно, ако искаме да напуснем нашето триизмерно пространство и неговите дадености, трябва първо да приспособим съзнанието си към едно различно измерение. Това също е развитие, процес, но навлизането в новото измерение се случва за част от секундата – то е скок.

Този скок е наричан Рай, Нирвана, Обетованата земя или Просветление. Това е нормален процес в еволюцията на човешкото съзнание, но трябва да се случи осъзнато. Човек узрява за този скок, когато скритите зад генетичния код валенции „се пробудят”. Това се случва винаги тогава, когато биологичната еволюция е приключила.

Обикновеният човек се нуждае от 50 до 500 живота, за да достигне до просветление. Никой не знае къде точно се намираш и колко още ще продължи твоето търсене. Ти обаче можеш да вземеш този процес в ръцете си, а не да гледаш на него като на съдба. Всъщност, спонтанното просветление е плод на предишния живот. Никое просветление не се случва несъзнателно. Трябва да го искаш и да се подготвиш – тогава ще бъдеш благословен. Индивидуалното съзнание се отличава със свободна воля. Ти избираш!

На тази планета не можем да постигнем нищо по-висше от просветлението – скока от третото в четвъртото измерение. Решението е твое! Избери!