Моето желание: Не съм дошъл, за да ви кажа нещо ново. Феноменът на просветлението е познат на човечеството от хилядолетия. Няма нищо ново под слънцето. Всичко е казано вече многократно. Няма какво да се добави към посланията на древните Учители. Те сами говорят за себе си.

По време на последната „Въздушна епоха”, преди около 8000 години, са били написани Ведите. Никой не знае как точно са се появили на Земята. Изглежда тогава човечеството за първи път в историята на своето развитие е успяло да надникне в по-висшите измерения. Мъдреците от онези времена са запазвали мълчание или са предавали своите прозрения под формата на легенди, митове и песни. /Въздушно кръщение/

4000 години пр. Хр. човечеството се е намирало в така наречената „Ера на Земята”. Пророци на тази епоха са били Гилгамеш, Мойсей и Махавира. Отново се родили предания, съответстващи на тогавашните времена, затова и Старият завет външно се различава от Ведите, но есенцията им е една и съща. /Земно кръщение/

От 2000 г. пр. Хр. до раждането на Христос човечеството е живяло в „Ера на Огъня”. Пророци на това време били Лао Дзъ, Сократ, Заратустра и Буда. С новата епоха се зародили нови разбирания, но и една вече осезаема промяна в съзнанието на човечеството – човекът осъзнал отговорността към самия себе си. „Нирвана е в самите нас.” /Огнено кръщение/

Възвестяването на „Ерата на Водата” настъпва с Йоан Кръстител. Пророци на тези времена са Исус и Мохамед. Всички религии имат своите пророци като врата към Истината. Независимо обаче дали става въпрос за Библията или Корана – източникът на всички пророци е един. /Водно кръщение/

През последните 2000 години съзнанието на човечеството се е развило неимоверно. В това се е състояла и мисията на основоположниците на религиите – те са идвали като будители на човешкото съзнание. И въпреки че са успели да реализират мисията си, човешкият индивид е съумявал само в много редки случаи да прозре посланието им. Затова и бързо са израствали групировки и движения от привърженици, но те само са разводнили есенцията на Учителите. Пророците работят на базата на колективното съзнание на човечеството. Тяхната поява винаги е предизвиквала силен тласък в човешкото съзнание. Само те са в състояние да оставят диря, по която човечеството да върви хилядолетия наред.

Милиарди години са били необходими в процеса на еволюцията, докато се появи човекът. По отношение на тази еволюция, човешкото развитие е приключило. На молекулярно ниво могат да се клонират хора, но това съвсем не е скок в по-висше ниво на съзнание.

Основният въпрос в развитието винаги е бил следният: „КОЕ точно е отговорно за скока към по-висша форма на живот?” Или казано по-конкретно: „Коя маймуна може да се превърне в човек?”.

Животните и растенията притежават само колективно съзнание. Те нямат шанс да осъзнаят себе си и своето съществуване. Осемнадесет милиарда години са били необходими, за да може от първичната клетка на земния Логос да се развие индивидуално съзнание. Човекът е единствената форма на живот на тази планета, която е успяла да развие индивидуално съзнание. Развитието на съзнанието не е кодирано в генетичния код, затова и науката не би могла да отиде далеч отвъд „хоризонталното развитие”. Развитието на съзнанието е кодирано в скритите валенции – това е, така да се каже, божественото в нас. Скритите валенции са фини структури от по-висши източници на светлина, които управляват молекулната структура чрез квантови процеси. Те са отговорни също и за еволюционния и инкарнационния импулс, както и за разширяването на космоса, тъй като новото съзнание се нуждае от свободно пространство.

Какво всъщност се крие в съкровищницата на индивидуалното съзнание? Отговорът е: ОСЪЗНАВАНЕ! Това е, което ни отличава от маймуните. От биологична гледна точка се различаваме от тях само с един процент и все пак разликата е поразителна, нали? Това се дължи на факта, че генетичният код управлява само външното проявление, но не и развитието на съзнанието. Развитието на генетичните структури на една форма на живот достига своя край в същата форма. Потенциалът за използване на валенциите, скрити зад генетичния код, определя продължителността на времето, в което ще се задържиш в една и съща форма на живот. Формата винаги умира. Само съзнанието може да оцелее. По отношение нивото на индивидуална осъзнатост, човешкото съзнание е все още далеч от връхната си точка. Съществуването има още много изненади за нас, тук не е краят!

Точно в тази точка се намира човечеството днес. То трябва да осъзнае, че хоризонтално-биологичното развитие вече е приключило и сега трябва да последва вертикално-съзнателно развитие. Това е единственият шанс за оцеляване. Това е вложил Исус в понятието „Възкресение” – „Рай”. Мойсей го е описал като „Свещената земя”, Буда – като „Нирвана”, а в Корана се нарича „Ла илаха ил Аллах”.

Ако човек поне веднъж в живота си „отскочи” осъзнато в по-високо ниво на съзнание, той се освобождава от биологичната матрица и тогава запазва своята осъзнатост и след физическата смърт. Това е „състоянието”, в което са живели всички пророци. Те постоянно е трябвало да напасват начина си на изразяване според своите слушатели. Без медии и без научни познания това никак не е било лека задача, тъй като народът все още е живеел твърде варварски. За хората като цяло единственият шанс тогава е бил в „създаването” на някаква вяра. Това е бил начинът да се съхрани „Знанието за Бога”.

Днес обаче човечеството е достатъчно напреднало в развитието си като маса, за да може да изостави матрицата на вярата. Знанието днес трябва да бъде последвано от осъзнаване. Верските и религиозните войни трябва да приключат. Всички религии и традиции са просъществували досега, защото човек притежава неосъзнатата потребност от това „да бъде”. Тази потребност е естествена. Състоянието „да съм” обаче е душевна потребност и затова не е толкова очевидна за човека, колкото неговите телесни потребности. Нарастващият интерес към езотериката изразява именно този вътрешен копнеж, който по-рано църквата малко или много се е опитвала да задоволи. Вместо отново да скрива в килера разбирането си за просветлението и да го търгува под името „езотерика” или „духовност”, всеки би трябвало да осъзнае, че „събуждането” е естествен процес в развитието на човешкото съзнание. Просветлението е толкова естествено, колкото въздуха, който дишаш и водата, която утолява жаждата ти.

Просветлението не се нуждае нито от опаковка, нито от обществени групировки, религиозни общности, духовни обединения или езотеричен пазар. Просветлението е твое рождено право, то е достъпно за всеки – независимо от възраст, пол, професия, националност, вяра, представи или други външни условности. Просветлението е следващата голяма крачка в развитието на човечеството.

Техническият прогрес е развитие по посока на хоризонталните промени – в кръга между живота и смъртта. Просветлението е развитие в посока трансформация. Чрез „събуждането” се открива вечността – безсмъртието. Какво е превърнало Исус в Христос, Сидхарта в Буда? Тайната е в самото приемане и осъзнаване на по-висшата форма на живот. Тази по-висша форма на живот им се е разкрила и тяхното индивидуално съзнание се е свързало с божествения извор.

Както за всеки човек изправената походка е даденост, така всеки носи в себе си и валенциите на възможността да се „събуди”. В историята на човечеството има достатъчно примери и след Исус Христос. Нострадамус е бил просветлен, също и св. Франциск, Тилопа, Миларепа, Мевлана... Повечето просветлени обаче не са влезли в историята. Микеланджело, Гьоте и Бетовен също са били просветлени – те са използвали творчеството си, за да изразят своето състояние на „да съм”. Херман Хесе, Халил Джубран и Алберт Айнщайн са били на крачка от просветлението. Гурджиев, Рамана Махарши и Ошо са тримата най-големи духовни учители на последното столетие.

Не е нужно да си поддръжник на Ошо, за да разбереш какво е допринесъл той за развитието на човешкото съзнание. Който обаче се придържа към словесните формулировки или цитира лоши примери от Пуна, абсолютно се разминава с есенцията на неговото послание и обругава всички древни учители. Учителите винаги са били предавани от учениците си! Затова и в своята мъдрост те никога не оставят след себе си нови учители! „Новите учители” не биха могли да бъдат нищо повече от евтино копие. Исус е бил предаден, с Буда се е случило същото след смъртта му. Сега разкъсват словото на Ошо и критикуват привържениците му. Какво общо е имал Исус с Юда? Какво общо има Ошо с глупостта на другите хора?

Човечеството постоянно попада в един и същ стар модел. Вместо да бъдат разпознати, Учителите биват разпнати и оплюти. А после „в името на вярата” им издигат паметници. Тук не става въпрос нито за вяра, нито за техники, традиции или формулировки. Залогът тук е ВАШИЯТ ЖИВОТ! Осъзнайте шанса си – няма нови истини, не се оставяйте да ви залъгват. Просветлението не е стока, която може да се купи на езотеричен пазар. Не се пазарете за Божията милост!

Аз съм тук, за да ви покажа невероятния шанс, който имате; да насоча вниманието ви към това, че се намирате на прага на избора – на прага между хоризонталното развитие и вертикалния скок. Или казано от гледна точка на биологията: Имало е маймуни, направили скока към човешка форма – вие сте били сред тях. От около осем хиляди години отделни хора са успявали да направят скока отвъд човешкото – в божественото. Искате ли да сте сред тях? Това е основният въпрос за човечеството през това хилядолетие.

През последните осем хиляди години човечеството е било посветено в четирите основни елемента. Всяка от тези фази е продължила две хиляди години. Сега приключва „Ерата на Водата” и ние навлизаме отново във „Въздушна ера”. Всяка „Въздушна ера” е време на духовни полети и инспирации, далеч отвъд обичайните еволюционни процеси. Нека човечеството най-сетне се събуди! Това е моето желание.

Има още един, пети елемент. Петият елемент е този, който свързва останалите четири – огъня, водата, въздуха и земята. Освен това той създава и предпоставките за тяхното съществуване. Без петия елемент случването не би било възможно – той е ключът към процесите, той е искрата, диханието... Нека превърнем следващата епоха в „Ера на петия елемент”. /Етерно кръщение/ Това е моето желание.

Осъзнайте шанса си, осъзнайте есенцията на посланията на нашите пророци и мъдреци. Просветлението е мистерия, но не и тайна! То се случва винаги СЕГА, за част от секундата. Животът след просветлението по нищо не си прилича с този, който водите сега. Не съм забравил как беше „преди” и затова ви разбирам добре. Не се опитвайте да ме разберете, опитайте се да прозрете есенцията! Бог чака всекиго от вас – толкова дълго вече! Кога ще го осъзнаете? Той е във вас – трябва само да се отворите! Можете да направите малкото – голямото само ще ви се разкрие. Това е моето желание.

Няма нищо по-важно за човека от това да се освободи от матрицата. Но за целта той трябва първо да я разпознае! Когато знаете КОИ сте, ще знаете и откъде идвате и накъде отивате. Това е моето желание.

Смирено се прекланям пред всички, които преди мен са работили за човешкото съзнание на тази планета. Те са подготвили плодородна почва – за едно човечество, вече готово да осъзнае, че всеки държи решението за себе си в собствените си ръце. Събуждането не е трудно, трябва само да го искате с цялото си сърце!

Това си пожелавам – за всеки един от вас.