„Не търси следите на мъдреците,
а търси това, което те са търсили.”
 
 
 

Занко е роден през 1954 г. в София. Чрез своята прабаба, самата тя просветлена, той се докосва още в най-ранно детство до безусловната любов и всеотдайност. Първите си прозрения за истинската природа на своето същество Занко получава още на седем години. Неговите тийнейджърски и младежки години са белязани от период на бурни устреми. В търсене на истината и безусловната любов, той се разделя с всички традиционни вярвания и ценностни представи, въпреки риска от рестрикции в условията на тогавашния комунистически режим. През 1982 г. милостта на „Пробуждането” се разкрива за него и той изчезва в светлината на безграничното съзнание и в огъня на всеотдайната любов.

Едва след просветлението си Занко започва да търси духовни учители, за да се развие и усъвършенства сам като Учител. Много години той изследва и практикува различни традиции и духовни технологии от цял свят. След това прекарва дълго време в мълчание. От 1994 г. Занко започва да предлага ритрийти, сатсанг и семинари в България, където междувременно учениците му, под негово ръководство, изграждат духовен център.

От 2003 г. Занко живее в Германия, където провежда ритрийти, сатсанг и семинари на немски език. Занко е основател на фондация „Универсум”, посветена на подпомагането на културното и духовно развитие, както и на общуването и толерантността в съвременния свят.